Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

BEL ONS: 06-51791491

Privacy Verklaring


B&B De Kolonel Ravenstein – Kolonel Wilsstraat 11 – 5371 AG Ravenstein.

 1.  BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
  Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. B&B De Kolonel zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.
  Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).
  Contactgegevens:
        Bed and Breakfast De Kolonel Ravenstein
        M.A.H. van Griensven (Functionaris Gegevensbescherming)
        Kolonel Wilsstraat 11
        5371AG Ravenstein
        www.BB-dekolonel.nl

 2. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
  B&B De Kolonel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens
  die wij verwerken:
        – Voor- en achternaam
        – Adresgegevens
        – Telefoonnummer
        – E-mailadres.

  Onze B&B heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.., dan verwijderen wij deze informatie.

 3. DOELEN VOOR GEGEVENSVERWERKING
  – Het afhandelen van uw aanvraag tot een boeking bij onze B&B
  – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  – Het verwerven van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze (toeristen)belastingaangifte.

  B&B De Kolonel neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van onze B&B) tussen zit.

  B&B De Kolonel gebruikt naast de eigen website, het volgende accommodatie reserveringssysteem voor het accorderen van boekings- aanvragen en de bijbehorende administratie :
        - Booking.com zie privacy beleid: https://www.booking.com/content/privacy.

 4. BEWAREN PERSOONGEGEVENS
  B&B De Kolonel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
  De gegevens in ons boekhouding bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te kunnen voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.
  De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 5. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS
  B&B De Kolonel verstrekt uitsluitend aan derden, en alleen als dit nodig is, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  B&B De Kolonel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 6. PERSOONSGEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door B&B De Kolonel en heeft u het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander,
  door u genoemde organisatie, te sturen.
  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
  Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
  B&B De Kolonel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
  Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 7. BEVEILIGEN PERSOONSGEGEVENS
  B&B De Kolonel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 8. COOKIES
  http://www.BB-dekolonel.nl maakt gebruik van COOKIES. Zie Cookieverklaring voor meer informatie.
 9. LINKS
  Op onze website zul je enkele links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.BB-dekolonel.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 10. WIJZIGINGEN
  Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.


  Februari 2019.