Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

BEL ONS: 06-51791491

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANSPRAKELIJKHEID
In geen geval draagt B&B De Kolonel enige verantwoordelijkheid voor de bezoeker in geval van persoonlijk letsel, verlies van of schade aan diens eigendom, hoe dan ook veroorzaakt. Ook in geval van diefstal van eigendom en/of geld draagt B&B Kolonel  in geen geval enige verantwoordelijkheid. . De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden en/of geluids- en/of geuroverlast in de nabijheid van de B&B. De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.

2. VERSCHILLEN
De B&B is beschreven op de website www.bb-dekolonel.nl. Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie op de B&B ten tijde van het bezoek door de bezoeker(s). Er kan door de bezoeker geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

2. ANNULERINGEN
Wij hebben geen annuleringvoorwaarden maar gaan uit van de rechtschapenheid van iedere bezoeker. Indien annulering van toepassing is ontvangen wij graag z.s.m. hierover bericht.

3. RESERVERINGSVOORWAARDEN
U kunt telefonisch, schriftelijk of via Internet reserveren. Deze manieren van reserveren zijn voor u en B&B De Kolonel bindend. Er geldt geen minimum aantal dagen voor een boeking. In geval van een optie, wordt de accommodatie 1 week voor desbetreffende bezoeker vrijgehouden. Bij verstrijken van de optieweek, zonder tegenbericht, is B&B De Kolonel gerechtigd om de accommodatie weer vrij beschikbaar te stellen.

5. WIJZIGING RESERVERING
Het wijzigen van een eenmaal gereserveerde nacht/nachten kan alleen indien de B&B De Kolonel schriftelijk en/of per email de mogelijkheid van wijzigen bevestigd.

6. BETALINGSCONDITIES
De tarieven zijn inclusief BTW en toeristenbelasting. Tussentijdse wijzigingen van de tarieven zijn voorbehouden. Nadat B&B De Kolonel akkoord is gegaan met de boeking ontvangt de bezoeker van B&B De Kolonel een boekingsbevestiging. De betalingswijze is als volgt: u kunt contant betalen bij aankomst of het bedrag van te voren overmaken. Het juiste rekeningnummer hiervoor zult u ontvangen bij de boekingsbevestiging.

7. VERANTWOORDELIJKHEID
In geval de betalingscondities  niet worden nageleefd, heeft de eigenaar het recht om aan de bezoeker de toegang tot de accommodatie te weigeren.
De volgende punten in het bijzonder zijn hierbij van belang:

  • Het aantal personen mag nooit meer bedragen dan op de reserveringsbevestiging vermeld staat.
  • De bezoeker dient zich te houden aan de voorwaarden, welke vermeld staan in de beschrijving van de accommodatie.
  • Er worden alleen, indien vooraf overlegd, huisdieren toegelaten en roken in huis is niet toegestaan.
  • Bij vertrek dient u de accommodatie opgeruimd en netjes achter te laten.
  • Aankomst- en vertrektijden worden vooraf gecommuniceerd door B&B De Kolonel aan de bezoeker.

8. WAARBORGSOM IN GEVAL VAN SCHADE
Alle schades dienen direct gemeld te worden bij de eigenaar. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de bezoeker aan de eigenaar te worden vergoed. Deze kosten kan de bezoeker verhalen op uw reisverzekering. Wij adviseren u om altijd een reisverzekering af te sluiten.

9. PRIVACY
De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

 

GENIET VAN ONS HUIS MAAR BEHANDEL HET MET RESPECT!
GENIET VAN ONZE GASTVRIJHEID: WIJ BEHANDELEN U MET RESPECT!
U bent van harte welkom
B&B De Kolonel